>De kommer nok i helvede

>På Strandvejen var 7-8 meter af fortovet spærret. Det var folk som stod i kø til en af gadens mere navnkundige isboder der gjorde det umuligt for andre fodgængere at passere uden at træde ned på fortovet. Nok var jeg på cykel, og nok kørte jeg på den modsatte side af vejen, men alligevel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *